Oppgradering av Idrettsanlegget til Apollo IL

Styret i Apollo er i full gang med å realisere planene for å «igjen» skape Askøys flotteste idrettsanlegg.

Idrettsanlegget og skolen er et samlingspunkt for bygden. Vi ønsker derfor å tilby alle barn og ungdom i bygden et fritidstilbud, enten det er organisert idrett eller på eget initiativ. Vi har derfor lagt til rette for at det skal kunne drives aktiviteter rundt idrettsanlegget selv om det er fotballkamp eller trening på banen. Idrettsbanen i dag er betegnet som en liten kunstgressbane. Av  økonomiske grunner har vi derfor valgt å oppgradere anlegget til stor bane. Dette for å skape økonomisk sikkerhet for framtiden. Idrettsanlegget utvides fra 65m x 110m til 72m x 110meter. Det har pågått en prosess om hvilke innfyll man skal legge på den nye gressmatten. Vi har valgt å gå vekk fra dagens innfyll gummigranulat, og landet på et 100 % biologisk nedbrytbart innfyll  som har gode referanser fra mange andre  idrettsanlegg rundt om i Norge. Dette innfyllet består av en blanding av kork og kokosnøttfiber.

Nye aktiviteter som vil bli tilgjengelig for allmenheten er en Ballbinge hvor en kan spille Basketball, Håndball og Fotball. Rundt idrettsbanen har vi lagt til rette for dem som liker å drive med løping. Her blir det rødt kunstgress med Sand innfyll i de 2 ytterste løpebanene, dette for å oppnå et underlag som egner seg bedre for løping. Videre har vi et areal på Nordsiden av idrettsbanen som vi ønsker å gjøre tilgjengelig for sykkel aktiviteter. Her skal vi benytte sprengningsmassene fra utvidelsen av idrettsbanen, og planere ut et område som blir gruslagt med kupert terreng. Her kan store og små sykle fritt, og kanskje utfordre sykkelferdighetene sine.

Når vi nå utvider idrettsanlegget, vil kiosken komme i konflikt med  sikkerhetssonen til den nye idrettsbanen. Idrettsanleggets resterende bygninger er i dag  i særdeles dårlig forfatning, og vi har derfor valgt å rive disse, å heller samle bygningsmassene til et felles klubbhus. I disse lokalene ønsker vi å skape et sosialt miljø for barn og ungdom i bygden. 1. etasje blir for å gjenskape og oppdatere dagens fasiliteter, men 2. etasje blir det muligheter for nye sosiale aktiviteter.  Vi ser her på flere muligheter.

Så kommer det store spørsmålet, er dette virkelig økonomisk mulig å gjennomføre. Å svaret er Ja. Med dagens statelige, og kommunale støtteordninger, samt klubbens sunne økonomi ser det veldig bra ut. Men støtteordningene er basert på dugnad. Så for å skape dette, må bygden samles for en felles dugnad. Ønsker du å være med på dugnaden kan du starte med å bli Apollo støttemedlem.

Apollo Ekte idrettsglede

Legg igjen en kommentar