IL Apollo trenger støttemedlemmer

IL Apollo er i gang med et stort prosjekt for nærmiljøet, vi jobber med å oppgradere og utvide banen, bygge ballbinge og sykkel anlegg. Men dette er kostbart og krever mye dugnad. Oppgraderingen av anlegget kommer ikke bare de som spiller fotball til gode, men alle som bruker området i skoletid eller på fritiden.

I den forbindelsen håper vi du/dere ønsker å bli støttemedlem, får vi opp medlemstallet er det lettere å få finansiering, samt vi får mer i støtte. Støttemedlem koster 300 kroner i året og vil være til stor hjelp for bygden! Det er kommet krav til at alle medlemmer (også støttemedlemmer) må registreres i et system, dette heter Hoopit. Følg denne linken for å registrere deg: https://admin.hoopit.io/manage…/stttemedlemmer-614493

Hvis du ønsker å bli medlem, men ikke har mulighet til å registrere deg selv kan vår IT ansvarlige Eirik Jakobsen hjelpe deg med dette. Send navn og telefon nummer til 45807488.

Legg igjen en kommentar