Idrettslaget for store og små

Velkommen til vår nye hjemmeside, her finner man det man trenger av kontaktinfo, baneforhold og informasjon om klubben.

Om Il Apollo

Il Apollo er en klubb som ble stiftet i 1969 av lokale ildsjeler. Her er det barnefotball, senior fotball samt idrettsskole for de minste. 

Siste nyheter

Årsmøte IL Apollo

Årsmøte IL Apollo 2023  Il Apollo kaller herved inn til årsmøte den 25.04.2023 klokken 19.00 på Davanger skole gymsal.  Saksliste:  Godkjenning av innkalling og saksliste.  Godkjenning av stemmeberettiget.  Valg av møtereferent.  Valg av to personer til å signere protokollen.  Årsberetning.  Årsregnskap 2022.  Godkjenning budsjett 2023.  Fastsette medlemskontingent.  Oppgradering av idrettsanlegg:  Informasjon.  ledere kan omdisponere midler innenfor budsjettrammen +-10%.  Styret gis mandat til å disponere midler som blir tilgjengelig utover budsjett, til videreutvikling av prosjektet.  Dugnad.    Informasjon samarbeidsavtale.  Valg.  Eventuelt.   Innstilling til styret:  Styreleder: Kim Nordnes  Nestleder: Hege Lyngbø  Økonomiansvarlig: Ingrid Johansen  Styremedlem/klubbutvikling: Christine Ullestad  Styremedlem/prosjektansvarlig: Øystein Haugdal  Styremedlem/sponsoransvarlig: Silje

Read More »

Apollo starter løpetrening for alle!

Første økt blir på fredag kl 18:00 på IL Apollo sin fotballbane, hvor følgende økt gjennomføres: 10min oppvarming 20x 40/20sek rolig Nedjogg Dette er en økt som kan gjennomføres av alle, uansett utgangspunkt!  20x 40/20 vil si at vi løper fort i 40sek for så å stå i ro i 20 sek før vi løper fort i 40sek igjen osv. Du trenger ikke klokke eller noe som helst for å være med, bare et par joggesko på beina, så vil alt bli forklart og det blåses i fløyte hver gang vi skal starte og stoppe. Her løper hver og en

Read More »

Foreldremøte, barn født i 2017

IL Apollo inviterer foreldre med barn født i 2017, til foreldremøte TIRSDAG 23.8.2022 klokken 20:00, på Davanger skole. Her vil det bli informert om idrettsskole, treningstid og sted. Representanter fra styret vil være til stede og kunne besvare eventuelle spørsmål. Tenk gjerne over om det er noe du har lyst å bidra med rundt dette laget. IL Apollo gleder seg til å få enda flere unge lovende i aktivitet. Mvh. IL Apollo

Read More »

Vårsesongen A-laget 23.06

Da var vårsesongen unnagjort. Hva skal vi si? Resultatene har ikke vært slik vi har ønsket.Spillemessig leverer vi bra i store perioder av kampene, men slipper inn for «lette» mål ogscorer for lite.Vårsesongen har altså ikke gått slik vi håpte. På bortebane har vi ikke klart å dra med oss eteneste poeng. Hjemme derimot har vi 6 av 9 poeng. Fordelen er at vi til høsten har 2 ekstrahjemmekamper, kanskje kan dette bidra til at vi kommer inn i en god flyt.Hvorfor har det blitt slik? Handler nok om flere ting. Vi har aldri kommet inn i flytsonen, derting går

Read More »